เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ฮ่องกงปรับแก้ไขมาตรฐานของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก | 515 

กรมการค้าต่างประเทศเผยฮ่องกงปรับแก้ไขมาตรฐานสินค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กใหม่ย้ำผู้ประกอบการไทยควรตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าของไทย ก่อนบังคับใช้ 1 ต.ค. นี้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ฮ่องกงได้ปรับแก้ไขมาตรฐานของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กให้เป็นปัจจุบัน โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยการปรับแก้ไขมาตรฐานสำหรับของเล่นใหม่รวม 5 มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กรวม 13 มาตรฐาน ได้แก่ จุกนมยาง 1 มาตรฐาน อุปกรณ์ช่วยหัดเดิน 1 มาตรฐาน ลูกกรงกันเพื่อความปลอดภัยของเด็กสำหรับใช้ในบ้าน 1 มาตรฐาน เตียงเด็กพับได้สำหรับใช้ในบ้าน 3 มาตรฐาน เก้าอี้สูงและเก้าอี้สูงเอนกประสงค์ของเด็กสำหรับใช้ในบ้าน 1 มาตรฐาน สีสำหรับเด็ก 2 มาตรฐาน คอกกั้นเด็กใช้ในบ้าน 1 มาตรฐาน และรถเข็นเด็ก 3 มาตรฐาน โดยการปรับมาตรฐานใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

ายการ

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

มาตรฐาน

มาตรฐานปัจจุบัน

มาตรฐานใหม่

1

ของเล่น

สากล

 

 

 

อังกฤษ/ยุโรป

1. ISO 8124-3 : 2010

(แก้ไข 1 : 2014)

2. ISO 8124-4 : 2014

(แก้ไข 1 : 2017)

3. BS EN 71-1 : 2014

4. BS EN 71-3 : 2013 + A3 : 2018

5. BS EN 71-14 : 2014 + A1 : 2017

1. ISO 8124-3 : 2010

(แก้ไข 2 : 2018)

2. ISO 8124-4 : 2014

(แก้ไข 2 : 2019)

3. BS EN 71-1 : 2014 + A1 : 2018

4. BS EN 71-3 : 2019

5. BS EN 71-14 : 2018

2

จุกนมยาง

อังกฤษ/ยุโรป

BS EN 1400 : 2013 + A1 : 2014

BS EN 1400 : 2013 + A2 : 2018

3

อุปกรณ์ช่วยหัดเดิน

อเมริกัน

ASTM F977-12

ASTM F977-18

4

ลูกกรงกันเพื่อความปลอดภัยของเด็กสำหรับใช้ในบ้าน

อเมริกัน

ASTM F1004-18

ASTM F1004-19

5

เตียงเด็กพับได้
สำหรับใช้ในบ้าน

สากล

 

อเมริกัน

1. ISO 7175-1 : 1997

2. ISO 7175-2 : 1997

3. ASTM F1169 - 13

1. ISO 7175-1 : 2019

2. ISO 7175-2 : 2019

3. ASTM F1169-19

6

เก้าอี้สูงและเก้าอี้สูงเอนกประสงค์ของเด็กสำหรับใช้ในบ้าน

อเมริกัน

ASTM F404 - 18

ASTM F404 – 18a

7

สีสำหรับเด็ก

สากล

 

อังกฤษ/ยุโรป

1. ISO 8124-3 : 2010

(แก้ไข 1 : 2014)

2. BS EN 71 – 3 : 2013 + A3 : 2018

1. ISO 8124-3 : 2010

(แก้ไข 2 : 2018)

2. BS EN 71-3 : 2019

8

คอกกั้นเด็กใช้ในบ้าน

อเมริกัน

ASTM F406 – 17

ASTM F406 – 19

9

รถเข็นเด็ก

อเมริกัน

อังกฤษ/ยุโรป

1. ASTM F833 - 15

2. BS EN 1888 : 2012

1. ASTM F833 – 19

2. BS EN 1888-1 : 2018

3. BS EN 1888-2 : 2018

สำหรับข้อมูลสถิติการส่งออกพบว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มของเล่นไปฮ่องกง (พิกัด 9503) ในช่วงปี 2559-2561 มูลค่า 422.1 281.2 และ 307.2 ล้านบาทตามลำดับ โดยล่าสุดในปี 2563 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่าการส่งออก 32.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.54 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Hong Kong Revises Safety Standards for Toys and Children’s Products ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า โทร. 02-547-5095 สายด่วน 1385


 


 

เอกสารแนบ