เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

จีนประกาศปรับแก้ไขมาตรฐานทางเทคนิคชุดลำลองที่เป็นผ้าถักสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ | 146 

กรมการค้าต่างประเทศเผยจีนปรับแก้ไขมาตรฐานทางเทคนิคชุดลำลองที่เป็นผ้าถักสำหรับเด็กและผู้ใหญ่แต่ไม่รวมถึงเสื้อผ้าเด็กทารกที่มีอายุ 36 เดือนหรือต่ำกว่า ย้ำผู้ผลิต/ผู้ส่งออกควรศึกษาข้อกำหนดและระเบียบให้ชัดเจน ก่อนมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 63

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จีนได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ FZ / T 73020-2019 เพื่อปรับแก้ไขมาตรฐานที่ FZ/T73020-2012 ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิค ชุดสำหรับลำลองที่เป็นผ้าถักสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ แต่ไม่รวมถึงเสื้อผ้าเด็กทารกที่มีอายุ 36 เดือนหรือต่ำกว่า ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป 

นอกจากนี้มาตรฐานฉบับนี้มีการปรับแก้ไขคุณสมบัติทางกายภาพของชุดลำลองที่เป็นผ้าถักสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ (1) เพิ่มเติมขอบเขต คำจำกัดความ ขนาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (2) ยกเลิกปริมาณเส้นใยสุทธิหลังจากทำให้แห้ง (3) ปรับแก้ไขค่าการรวมตัวของเส้นใยเป็นเม็ดที่ผิวผ้า (Pilling) จากเดิม Pass grade : ≥ 2 - 3 เป็น : ≥ 3 (4) การเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่าง (Dimensional stability) จากเดิม Premium grade : -3.0+2.0 เป็น : -3.5+2.0 (5) การบิดเกลียวหลังจากการซัก (6) การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักรีด การซักแห้ง  การขัดถู แสง เหงื่อ รวมถึงความคงทนสำหรับการติดสีย้อม (7) ลักษณะภายนอกหลังจากการซัก เช่น รอยเย็บตะเข็บจะต้องไม่แยก ผ้าพิมพ์จะต้องไม่พอง สีไม่ตก ไม่มีรอยย่น หรือผิดรูปร่าง เป็นต้น 

จากข้อมูลสถิติการส่งออกพบว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกายที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ไปจีน (พิกัด91) ในช่วงปี 2559-2561 มูลค่า 2,309.6 2,236.1 และ 2,687.9 ล้านบาทตามลำดับ โดยล่าสุดในปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 535.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.cps.bureauveritas.com/newsroom/china-product-standard-fzt-73020-2019-knitted-casual-wear-technical-parameters-comparison ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า

เอกสารแนบ