เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. มั่นใจตลาดส่งออกข้าวไทยปีนี้ยังไปได้ดี | 1527 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจการส่งออกข้าวไทยในปี 2561 ยังคงมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ไทยส่งออกข้าวได้สูงสุดในประวัติการณ์ ปริมาณ 11.63 ล้านตัน โดยแผนการตลาดข้าวไทยยังคงมุ่งเน้นทั้งการรักษาตลาดเก่าและการเปิดตลาดใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าวไทยในหลายรูปแบบ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกยังคงมีเสถียรภาพ โดยทิศทางตลาดส่งออกข้าวไทยในปีนี้ยังคงมีแนวโน้มที่ดี ล่าสุดรัฐบาลจีนตกลงนำเข้าข้าวงวดที่ 5 ปริมาณ 1 แสนตัน ภายใต้สัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) แล้ว และยังมีคำสั่งซื้อข้าวจากการเปิดประมูลนำเข้าข้าวของรัฐบาลต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ที่ NFA จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ G to P ปริมาณ 250,000 ตัน ภายในเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้ ตลาดข้าวไทยในภูมิภาคอื่นๆ ยังมีการสั่งซื้อข้าวไทยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อสถานการณ์ตลาดข้าวของไทยและราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับ

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันตลาดการค้าข้าวโลกมีการแข่งขันสูง รัฐบาลไทยจึงได้มีแผนในการพัฒนาการค้าข้าวและผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยกำหนดทิศทางการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลังผ่านการเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เดินหน้าผลักดันการส่งออกข้าวไทย โดยมีแผนจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญในภูมิภาคต่างๆ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สเปน จีน สหรัฐฯ เม็กซิโก สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ตามลำดับ รวมทั้งการรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญ เช่น ฮ่องกง อิรัก และอิหร่าน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออก ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ข้าวและนวัตกรรมข้าวทั้งในและต่างประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการแสวงหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย

ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าวไทยทั้งในตลาดเดิมและการเปิดตลาดใหม่ในหลายรูปแบบข้างต้น รวมทั้งการที่ได้ระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่กดทับราคาตลาดจนเหลือปริมาณไม่มากนัก จะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาข้าวเป็นผลดีต่อเกษตรกร และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก ประกอบกับยังคงมีปัจจัยบวกอื่นๆ อาทิ ผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น อินเดียและบังกลาเทศมีแนวโน้มลดลง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๑ ที่ปริมาณ ๙.๕ ล้านตัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 61 ไทยส่งออกข้าวแล้วประมาณ 2 ล้านตัน มูลค่า 999 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 4.17 และ 22.13 ตามลำดับ 

******************************

เอกสารแนบ