เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

แสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ / ถนน / ตำบล

  Street Address 2

  ตำบล

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ