เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2563