เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างการดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดเชียงราย ตาก นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 - 7 เมษายน 2563