เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


แถลงข่าว ตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายน และ6เดือนแรกของปี 2565 พร้อมด้วยภาวะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมิถุนายน 2565

แถลงข่าว การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนพฤษภาคม 2565

แถลงข่าว 15 ปี กองทุน FTA
 แถลงข่าว 15 ปี กองทุน FTA
 10 มิถุนายน 2565 | 155

แถลงข่าว การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนเมษายน 2565

แถลงข่าว การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมกราคม 2565 และแผนงานการจัดมหกรรมการค้าชายแดน ปี 2565

การแถลงข่าว ภาพรวมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า FTA/GSP และการให้บริการของกรมฯ ทั้งปี 2564 โดยนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีในโอกาส นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

แถลงข่าวกิจกรรมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร หรือ Agri Plus Award 2019 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2562

ขอแสดงความยินดีในโอกาส นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

แถลงข่าว “API Connect” และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการสร้างกลิ่นรสด้วยกระบวนการชีวนวัตกรรม (Flavor Creative throughout Bio-Innovation)” ระหว่าง บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

หมวดหมู่