เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
ฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
สำนัก/กอง
สล.

 


วัน/เดือน/ปี
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
ฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
สำนัก/กอง
สล.

 


วัน/เดือน/ปี
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
ฝึกอบรม หลักสูตร "ขั้นตอนและกระบวนการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า" วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
สำนัก/กอง
สล.

 


วัน/เดือน/ปี
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
ฝึกอบรม "Self Certification & Registered Exporter" วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563
สำนัก/กอง
สล.