เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ ชา และ กาแฟสำเร็จรูป ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2560 พ.ศ. 2559 | 1086