เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง(สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ขอแจ้งการเปิด-ปิดการให้บริการ ดังนี้ 1.ปิด ให้บริการในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรี ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 จนถึงเวลา 17.00 น. 2.เปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เฉพาะงานการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) 3.ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันลงกรานต์ โดยจะเปิดให้บริการในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 | 321 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ขอแจ้งการ เปิด - ปิด การให้บริการ ดังนี้
1.ปิด  ให้บริการในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567  เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรี
ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.
2.เปิด  ให้บริการในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  เฉพาะงานการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O)
3.ปิด  ให้บริการในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567  เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันลงกรานต์ โดยจะ เปิด ให้บริการในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 และสายด่วน 1385


เอกสารแนบ