เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตร เพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.” | 122 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 
เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา **ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตร เพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28 , 02 134 0944  และสายด่วน 1385


เอกสารแนบ