เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

📣 ประกาศ📣 การใช้งาน ระบบ ESS สำหรับ Form E กรณีส่งออกไปมาเลเซีย | 992 

 ประกาศ ! 

การใช้งาน ระบบ ESS สำหรับ Form E กรณีส่งออกไปมาเลเซีย

                    ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E กรณีส่งออกไปมาเลเซีย จะใช้งานด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น

                    เงื่อนไขการให้บริการ

                    1.ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form E กรณีส่งออกไปมาเลเซีย ด้วยระบบ Digital Signature (DS) ไว้ก่อนแล้ว จะต้องมารับ Form E กรณีดังกล่าว ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

                    2.ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form E กรณีส่งออกไปมาเลเซีย จากระบบ DS มาใช้กับระบบ ESS ได้

                    3.ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานระบบ ESS กับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับหนังสือรับรองฯ ประเภทอื่นๆ ที่ให้บริการด้วยระบบ ESS แล้ว ไม่ต้องดำเนินการใหม่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

เอกสารแนบ