เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสาธารณชน รับรู้ว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด | 1019