เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

สํานักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2565 | 764 

สํานักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ

ปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้

           วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.

           วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.

           วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ