เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ลงทะเบียนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) รุ่นที่ 1/2566 (รุ่นที่ 5) | 1846 

ลงทะเบียนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปิดลงทะเบียนเเล้ว)

ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network)

      และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) 

รุ่นที่ 1/2566 (รุ่นที่ 5) 

ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)


                  

 สมัคร ICP Network                   สมัคร ICP In-house 

 หรือคลิก                                        หรือคลิก  


 ทั้งนี้ กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวโดยกรมฯ จะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ทราบต่อไป

                   

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

                

เอกสารแนบ