เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

สำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ DFT Smart C/O | 1684 


กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ DFT Smart C/O เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ ณ สำนักงานของตนเอง จึงต้องการสำรวจความเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำไปพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยผู้ประกอบการสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/PuNhVRVVCAgRYrkZ9 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838

เอกสารแนบ