เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00-07.30 น. | 225 

     ประกาศ!
     สืบเนื่องจากกรมศุลกากรแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00 - 07.30 น.
     ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW (ระบบ Production)
     ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

     ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 9500


เอกสารแนบ