เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ด่วนที่สุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสุวรรณภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคารที่มีปัญหาขัดข้อง ทำให้ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสุวรรณภูมิ ไม่สามารถให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันดังกล่าวได้ | 435 


ประกาศ ด่วนที่สุด

        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสุวรรณภูมิ (อาคารตรวจสอบสินค้าขาออกเขตปลอดอากรตึกซีอี - 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคารที่มีปัญหาขัดข้อง ทำให้ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสุวรรณภูมิ ไม่สามารถให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันดังกล่าวได้

หากผู้ประกอบการรายใดมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการรับหนังสือรับรองฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ส่งและรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) และสาขารัชดาฯ

ทั้งนี้ หาก สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสุวรรณภูมิ สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ จะรีบแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป   
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เอกสารแนบ