เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นวันสิ้นปีและ วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ | 272 

“สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นวันสิ้นปีและ วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28 , 02 134 0944 สายด่วน 1385

เอกสารแนบ