เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบฯ Form JTEPA ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017 | 2441 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement – JTEPA) จะมีการปรับเปลี่ยนการบังคับใช้กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) จากพิกัดภาษีศุลกากร ฉบับปี 2002 (HS 2002) เป็นฉบับปี 2017 (HS 2017) โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link

- แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองฯ Form JTEPA ที่มีการเปลี่ยนแปลง คลิกที่นี่

- กรณีสินค้าพิกัดฯ 25 - 97 : หาก HS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2002 (เดิม) สามารถใช้ผลตรวจต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ

- แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ สินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24 ฉบับใหม่ (แบบต้นทุน 01-24 ของ Form JTEPA) คลิกที่นี่

- ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form JTEPA ภายใต้ HS 2002 ต้องมารับ Form JTEPA ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ