เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 3 ปี 2564 สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ระหว่างวันที่ 11 – 27 ตุลาคม 2564 | 1092 

การยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 3 ปี 2564  สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย ชา พริกไทย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ

ภายใน 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 11 – 27 ตุลาคม 2564 ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ผ่านระบบ e-Quota (คลิกเข้าสู่ระบบ)


เอกสารแนบ