เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2021 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 | 150 

ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2021 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย ในการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ทางระบบ Zoom Application ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
โดยสามารถสมัครได้ที่ลิงค์ (คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ innovation.dft2021@gmail.com
หรือสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โทร 02-547-4744 หรือ  095-8474807  ( ผู้ประสานงาน : ภาวนันทร์ )

เอกสารแนบ