เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ! ข.2 จำนวน 24 รายการสินค้า (สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ เครื่องพิมพ์ อินทาลโย เหรียญตัวเปล่าโลหะ และกลุ่มสินค้าเกษตร WTO ที่นำเข้าจากประเทศนอกความตกลงฯ) กรมฯ จะให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า แบบ Paperless ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป | 434 


ประกาศ! ข.2 จำนวน 24 รายการสินค้า (สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ เครื่องพิมพ์ อินทาลโย เหรียญตัวเปล่าโลหะ และกลุ่มสินค้าเกษตร WTO ที่นำเข้าจากประเทศนอกความตกลงฯกรมฯ จะให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า แบบ Paperless ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศกำหนดออกใบอนุญาตฯ (ประเภท ข.2) แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับสินค้าดังกล่าวข้างต้น 

โดยขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาแนวปฏิบัติการให้บริการฯ แบบ Paperless (เอกสารแนบท้าย)
2) หากยื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. เนื่องจาก กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้าทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
3) ตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้งาน
ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ (ประเภท ข.2) แบบ Paperless เพิ่มเติม สำหรับ 24 รายการสินค้าดังกล่าว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4837 หรือ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4828 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

เอกสารแนบ