เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การติดต่อหน่วยงานภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) | 7296 

   

รายชื่ออีเมล์กลุ่มงาน สังกัดกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด

ลำดับที

ชื่อกลุ่มงาน

อีเมล์

1

กลุ่มป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า (ปอ.)

dft.verify.co@gmail.com

2

กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ตส.)

dft.rovers@gmail.com

3

กลุ่มตรวจสอบย้อนหลังถิ่นกำเนิดสินค้า (ตถ.)

dft.verify.fta@gmail.com

4

กลุ่มบริหารการนำเข้า (บน.)

dft.ipad.im@gmail.com

5

กลุ่มตรวจสอบการหลบเลี่ยงมาตรการเยียวยาทางการค้า (AC ๑/๒)

dit.ace@gmail.com

6

กลุ่มตรวจสอบการหลบเลี่ยงมาตรการเยียวยาทางการค้า (AC ๓)

dft.acm@gmail.com

7

กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ (สส.)

dft.seminarimport@gmail.com


(การติดต่อกองบริหารการค้าข้าว)

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว การยื่นรายงานการนำเข้าภายใต้ WTO และยื่นรายงานส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) และสหราชอาณาจักร (UK) ผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ ได้ที่ www.dft.go.th  >> ระบบบริการ e-Service >> ระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว

 

เรื่อง

โทรศัพท์

e-mail

- กฎระเบียบเกี่ยวกับโควตาส่งออกข้าว EU และ UK

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

065-549-7856 (อาภรณ์)

085-319-3337 (เจนณรงค์)

lek_arphorn@hotmail.com

jokentr@hotmail.com

- กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกข้าว

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

081-936-6483 (ธิญาดา)

lookchinnamsaijung@hotmail.com

- การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปจำหน่ายต่างประเทศ

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

081-936-6483 (ธิญาดา)

lookchinnamsaijung@hotmail.com

- การยื่นรายงานการส่งออกข้าวของสหภาพยุโรป (EU)

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

096-849-9997 (จรรยาณี)

Janyanee7@gmail.com

- การยื่นรายงานการนำเข้าข้าวภายใต้ WTO

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

093-592-9962 (ทัศนีย์)

Rungrueng99@hotmail.com

 


 

(การติดต่อกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
เอกสารแนบ