เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การติดต่อหน่วยงานภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) | 6519 

(การติดต่อกองบริหารการค้าข้าว)
ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว การยื่นรายงานการนำเข้าภายใต้ WTO และยื่นรายงานส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) และสหราชอาณาจักร (UK) ผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ ได้ที่ www.dft.go.th  >> ระบบบริการ e-Service >> ระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว

เรื่อง

โทรศัพท์

e-mail

- กฎระเบียบเกี่ยวกับโควตาส่งออกข้าว EU และ UK

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

065-549-7856 (อาภรณ์)

085-319-3337 (เจนณรงค์)

[email protected]

[email protected]

- กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกข้าว

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

081-936-6483 (ธิญาดา)

[email protected]

- การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปจำหน่ายต่างประเทศ

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

081-936-6483 (ธิญาดา)

[email protected]

- การยื่นรายงานการส่งออกข้าวของสหภาพยุโรป (EU)

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

096-849-9997 (จรรยาณี)

[email protected]

- การยื่นรายงานการนำเข้าข้าวภายใต้ WTO

สายด่วน

1385

หรือ 02-547-4833,

093-592-9962 (ทัศนีย์)

[email protected]

 


(การติดต่อกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)

เอกสารแนบ