เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ! การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป | 202 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท โดยผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้าก่อนวันรับบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออก (On Board date) จากเดิม 3 วันทำการ เป็น 5 วันทำการ สำหรับการส่งออกไปยังทุกประเทศ

ทั้งนี้ กรณี Form C/O ทั่วไป ส่งออกไปประเทศบราซิล ยังคงสามารถขอล่วงหน้าได้ 20 วัน และ Form D ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ขอล่วงหน้าได้ 15 วัน ดังเดิม

» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385


เอกสารแนบ