เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ “ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ยกเลิกการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า | 1641 

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ยกเลิกการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า (ใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และหรือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยระบบ EDI ทั้งหมด โดยจะให้บริการด้วยระบบ Digital Signature แทน ขอให้ดำเนินการดังนี้

1. วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ดังนั้น หากผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับหนังสือสำคัญฯ ด้วยระบบ EDI ไว้ ขอให้มารับหนังสือสำคัญฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.

2. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. กรมฯ เปิดใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ / ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) แทน 

ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับรองรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้โดยดาวน์โหลดที่นี่ 
- ขั้นตอนการใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไปด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
(คลิกดาวน์โหลด)    หรือ   (คลิก Link)
- ขั้นตอนการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
(คลิกดาวน์โหลด)    หรือ   (คลิก Link)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4756 หรือ 02 547 4827-8 หรือ 02 547 4831 หรือ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ