เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 | 1061 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 


ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 11.00 น. (จำนวน 50 ท่าน) เต็ม
รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 14.00 น. (จำนวน 50 ท่าน) เต็ม
รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 15.30 น. (จำนวน 50 ท่าน) ปิดรับลงทะเบียน
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
หมายเหตุ : จำกัดเข้าร่วมรับฟังบริษัทละ 1 ท่าน (fisrt come first serve)ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 
ผ่
านช่องทาง Facebook live (หมายเหตุ กรมฯ จะส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ทางอีเมลล์ของท่าน)
live รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 11.00 น.
live รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 14.00 น.
live รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 15.30 น.

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)


(คลิกลงทะเบียน / ตรวจสอบรายชื่อ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า ติดต่อคุณพิชญ์สินี หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4771-86 ต่อ 4710

เอกสารแนบ