เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ผู้ประสงค์นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน สามารถยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ (ตามแบบ รถ 1) | 465 


ผู้ประสงค์นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน สามารถยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ ตามแบบ รถ 1 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 1 กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02 547 5124 หรือ สายด่วน 1385


Download แบบคำขอ
- คำขออนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในกิจการตนเอง (แบบ รถ 1) (Download)

 

เอกสารแนบ