เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การต่ออายุสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการนำเข้า ปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค. 2562) | 1111 

ผู้ประกอบการที่ประสงค์ต่ออายุสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการนำเข้า 

ปี 2563


สามารถยื่นขอต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2562 

โดยยื่นที่กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4

เอกสารแนบ