เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

เปิดให้บริการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 และปิดให้บริการในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ | 377 


หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเปิดให้บริการตามปกติ
ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
ณ หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ 


และปิดให้บริการวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2563
ณ หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

(เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2511 3021-28, 0 2134 0944 หรือสายด่วน 1385

เอกสารแนบ