เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศปิดให้บริการวันที่ 24 กันยายน 2564 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขารัชดาภิเษก | 3531 

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก

ปิด ให้บริการในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันมหิดล)
ทั้งนี้ จะขยายเวลา การวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่าน 1385

เอกสารแนบ