เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศปิดบริการ วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขารัชดาภิเษก | 2760 


สำนักบริการการค้าต่างประเทศส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก


ปิดให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 
"เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา"
ทั้งนี้จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่าน 1385

เอกสารแนบ