เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมอบอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้นำเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอและแผ่นซีดี เข้ามาในราชอาณาจักร | 1756