เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา สินค้านมและครีมเครื่องดื่มประเภทปรุงแต่ง และนมผงขาดมันเนย ปี 2566 ถึงปี 2567 พ.ศ.2565 | 911