เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

Activity Feed

mmc2018created the topic: ฟอร์ม JTEPA กับสิทธิพิเศษทางภาษีในการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ฟอร์ม JTEPA กับสิทธิพิเศษทางภาษีในการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

22/11/2562

mmc2018created the topic: การส่งออกสินค้า TUNGSTEN CARBIDE SLUDGE

เรียนสอบถามเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า "TUNGSTEN CARBIDE SLUDGE" พิกัด81011000 ไปยังประเทศญี่ปุ่น ว่าสามารถใช้สิทธิพิเศษทางการค้าในการนำเข้าสินค้าที่ประ...

16/9/2562

mmc2018created the topic: สิทธิประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องอากรขาเข้า

เรียนเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ต้องการนำเข้าสินค้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์ตาม HS code ด้านล่าง เพื่อผลิตเป็นสินค้าส่งออ...

30/7/2562

mmc2018created the topic: สอบถามสถานะของระบบ e-TMD

เรียนเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัต...

7/12/2561

Menu

Activity Feed

My Profile