เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

Activity Feed

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: ส่งสินค้าไปVietnam ขอForm Ai

เรียน ผู้สอบถาม เนื่องจากประเทศ vietnam เป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งหากต้องการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อลดหย่อนภาษีขาเข้าของ vietnam จ...

30/3/2560

Somsakul Bumrungsongcreated the topic: ส่งสินค้าไปVietnam ขอForm Ai

ส่งสินค้าไป Vietnam ด้วยพิกัด 3907.2000 แต่ขอform AI สามารถยื่นForm ได้ไหม

30/3/2560

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: การนำเข้าเหล็กจากประเทศจีน

เรียน ผู้สอบถาม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-5475082, 02-5474722, 02-5474738 DFT Cen...

30/3/2560

Somsakul Bumrungsongcreated the topic: การนำเข้าเหล็กจากประเทศจีน

ผมต้องการจากซื้อเหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น จากเวป Alibaba เข้ามาขายในประเทศไทย มีข้อสงสัยรบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ ? 1. สามารถซื้อเข้ามาขายในประเทศไ...

30/3/2560

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: การยื่น-รับฟอร์มที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก

เรียน ผู้สอบถาม กรมฯ ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำการบริการของเจ้าหน้าที่ โดยจะนำไปปรับปรุงให้บริการได้ดียิ่งขึ้น และจะกำชับเจ้าหน้าที่เพื่อตระหนักถึงงานให...

16/2/2560

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: การยื่น-รับฟอร์มที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก

เรียน ผู้ร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและตอบข้...

16/2/2560

Somsakul Bumrungsongcreated the topic: การยื่น-รับฟอร์มที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก

เรียน ผู้สอบถาม กรมฯ ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำการบริการของเจ้าหน้าที่ โดยจะนำไปปรับปรุงให้บริการได้ดียิ่งขึ้น และจะกำชับเจ้าหน้าที่เพื่อตระหนักถึงงานให...

16/2/2560

Somsakul Bumrungsongcreated the topic: การฝึกงาน

การฝึกงาน

16/2/2560

Somsakul Bumrungsongcreated the topic: หากนำเข้าสินค้าจากจีน สามารถขอ Form อื่นๆ นอกจาก Form E ได้หรือไม่

หากนำเข้าสินค้าจากจีน สามารถขอ Form อื่นๆ นอกจาก Form E ได้หรือไม่

16/2/2560

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: ทดสอบการ post

ทดสอบตอบกลับการ post

29/11/2559

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: ทดสอบการ post

ทดสอบการ post ครั้งที่ 2

29/11/2559

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: ทดสอบการ post

แสดงความคิดเห้น

29/11/2559

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: การยื่น-รับฟอร์มที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก

เรียน ผู้สอบถาม กรมฯ ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำการบริการของเจ้าหน้าที่ โดยจะนำไปปรับปรุงให้บริการได้ดียิ่งขึ้น และจะกำชับเจ้าหน้าที่เพื่อตระหนักถึงงานให...

9/11/2559

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: การยื่น-รับฟอร์มที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก

เรียน ผู้ร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและตอบข้...

9/11/2559

Somsakul Bumrungsongcreated the topic: การยื่น-รับฟอร์มที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก

เรียนผู้รับเรื่องร้องเรียน ยื่นขอฟอร์มที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก เจอเจ้าหน้าที่บริการแย่มาก ไม่มีจรรยาบรรณของการเป็นพนักงานบริการ...

9/11/2559

Somsakul Bumrungsongcreated the topic: การยื่น-รับฟอร์มที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก

เรียนผู้รับเรื่องร้องเรียน ยื่นขอฟอร์มที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก เจอเจ้าหน้าที่บริการแย่มาก ไม่มีจรรยาบรรณของการเป็นพนักงานบริการ...

9/11/2559

Somsakul Bumrungsongcreated the topic: คำร้องเลขที่ ในเวปไม่มีให้อ้างอิงในเวลาทำใบปะหน้ายืนฟอร์ม

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง วันนี้เข้าไปคีย์เอกสารเพื่อยื่นขอฟอร์ม ในเวปมีการปรับเปลี่ยนเป็น เวปเก่า และใหม่ ลองกดเข้าไปเวปใหม่ แต่คีย์ไม่ได้ เพ...

9/11/2559

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: สอบถามเรื่องการนำ หอมขาว ตะไคร้ ส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงค่ะ

เรียน ผู้สอบถาม การส่งออกสินค้าด้านการเกษตร ติดต่อขอหนังสือรับรองได้สำนักควบคุมพืชและการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 02 940 6466-8 หากต้อง...

9/11/2559

Somsakul Bumrungsongcreated the topic: สอบถามเรื่องการนำ หอมขาว ตะไคร้ ส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงค่ะ

อยากนำ หอมขาว ตะไคร้ เป็นประเภทเกษตรค่ะ อยากส่งออก เพิ่งหัดเริ่มต้น ไม่ทราบว่าต้องเริ่มยังไงหาข้อมูลสอบถามได้จากที่ไหนค่ะ

9/11/2559

Somsakul Bumrungsongreplied to: RE: สอบถามเรื่องการทำธุรกิจส่งออกต่างประเทศ

เรียน ผู้สอบถาม ศูนย์บริการประชาชน ได้พิจารณาข้อมูลที่สอบถามแล้ว สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการประชาชน (DFT Center) สายด่วน 1385 ศูนย...

9/11/2559

Menu

Activity Feed

My Profile