เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

Activity Feed

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: ฟอร์ม JTEPA กับสิทธิพิเศษทางภาษีในการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

เรียน ผู้สอบถาม กรณีใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรขาเข้ามาในประเทศไทย ติดต่อขอใช้สิทธิได้ที่กรมศุลกากร สายด่วน 1164

27/11/2562

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: วิธีการแยกประเภทสินค้า ในการยื่นต้นทุน

เรียน ผู้สอบถาม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 02-5474809 และ 02-5475090

19/11/2562

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: การส่งออกสินค้า TUNGSTEN CARBIDE SLUDGE

เรียน ผู้สอบถาม การตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการค้าทางด้านภาษีศุลกากรขาเข้าของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี 2 ความตกลง ได้แก่ 1. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไท...

20/9/2562

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: สิทธิประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องอากรขาเข้า

เรียน ผู้สอบถาม สหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์ ไม่มีสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกรณีนำสินค้าเข้ามาในประเทศไทย จึุงไม่สามารถลดหย่อนภาษีขาเข้าได้ แต่สห...

5/8/2562

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ และมาตรการส่งเสริมการส่งออกข้าวอินทรีย์

เรียน ผู้สอบถาม ท่านสามารถค้นหาข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ www.m...

25/6/2562

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: วิธีการแยกประเภทสินค้า ในการยื่นต้นทุน

เรียน ผู้สอบถาม การยื่นตรวจสอบต้นทุนการผลิตจะยื่นตามเลขพิกัดสินค้าที่ส่งออก และจะต้องระบุประเทศปลายทาง ซึ่งจะต้องยื่นตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้...

18/6/2562

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: สอบถามการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์

เรียน ผู้สอบถาม การขอใช้สิทธิพิเศษเพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้า สามารถตรวจสอบสิทธิการลดหย่อนภาษีฯ ได้ที่กรมศุลกากร สายด่วน 1164 ซึ่งเบื้องต้นจะต้...

10/5/2562

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: สอบถามเรื่องยื่นต้นทุน

เรียน ผู้สอบถาม การสมัครขอ Username และ Password สำหรับยื่นตรวจสอบต้นทุนการผลิต หากเป็นโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบรับรองโรงงาน (รง.4) หรือเอกส...

15/2/2562

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: สอบถามเรื่องการนำเข้าเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

เรียน ผู้สอบถาม กรมการค้าต่างประเทศ จะควบคุมเครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ ที่มีความจุปริมาตรช่วงชักภายในกระบอกสูบตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร...

21/1/2562

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการขอใบอณุญาตส่งออกไม้ยูคาลิปตัส สับ ครับ

เรียน ผู้สอบถาม กรมการค้าต่างประเทศ จะควบคุมการส่งออกไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แต่ไม่หมายความรวมถึง หวาย ไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิด ...

25/12/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: สอบถามสถานะของระบบ e-TMD

เรียน ผู้สอบถาม ตามประกาศข้างต้น ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเสนอเรื่องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อจะประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่อง...

14/12/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: การนำเข้าเครื่องพิมพ์3มิติเพื่อการศึกษา

เรียน ผู้สอบถาม การนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ ผู้นำเข้าจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้นำเข้า ส่งออก ตามลิงค์นี...

3/12/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: สอบถามกรณีลืม username/password สำหรับยื่นต้นทุน

เรียน ผู้สอบถาม กรณีลืม Username/password สำหรับยื่นตรวจสอบต้นทุนการผลิต จะต้องยื่นจดหมายขอ Username/password ใหม่ ต่อกองบริหารการนำเข้าและรั...

19/10/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: อบรม TCWMD

เรียน ผู้สอบถาม กรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา "การติดตามความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. TCWMD และติดตามการใช้ระบบ ...

13/9/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: สอบถามราคาส่งออกทุเรียนไปจีน

เรียน ผู้สอบถาม ข้อมูลรายเดือน "ราคาส่งออก สินค้าเกษตร (ทุเรียนสดและทุเรียนแช่ย็น)" ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กรมส่งเสริ...

30/8/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: สอบการยื่น Form D ตามประกาศใหม่

เรียน ผู้สอบถาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมฯ จะให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D ภายใต้ระบบ ASW สำหรับ 4 ประเทศนำร่อง (ป...

15/8/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: การนำเข้าตู้แช่น้ำ ตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตถัณฑ์ทำความเย็น จากประเทศจีน

เรียน ผู้สอบถาม ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็งที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี (Chloro...

2/7/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: การส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วทั้งแบบเม็ดและบดไปจีน

เรียน ผู้สอบถาม ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออกผลกาแฟ เมล็ดกาแฟไม่ว่าจะคั่ว บด หรือแยกเอาสารคาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งสก...

2/7/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: สอบถามครับ ส่งไม้แปรรูปไปจีน เสียค่าภาษียังไงครับ

เรียน ผู้สอบถาม การส่งออกไม้แปรรูปไปต่างประเทศ ที่จะต้องขออนุญาตส่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dft...

1/2/2561

supaporn booncham (DFT)replied to: RE: ขออนุญาติสอบถาม

เรียน ผู้สอบถาม การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้สัก สามารถดำเนินการส่งออกได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตการส่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศ สามารถดูรายละเอ...

1/2/2561

Menu

Activity Feed

My Profile