เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ลงทะเบียน

หมายเหตุ

- การสมัครรับข่าวสารเว็บไซต์กรมฯ /แสดงความคิดเห็นเว็บบอร์ด ไม่ใช้เป็นการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

เมื่อมีการสมัครทางกรมฯ จะตรวจสอบข้อมูลในการสมัคร และจะดำเนินการอนุญาตให้ผู้ใช้ ภายใน 1-2 วันถัดจากวันลงทะเบียน

(จะมีอีเมล์แจ้งตอบกลับอัตโนมัติที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้)

สมัครรับข่าวสารเว็บไซต์กรมฯ /แสดงความคิดเห็นเว็บบอร์ด

*Note: Membership to this site is private. Once your account information has been submitted, the Site Administrator will be notified and your application will be subjected to a screening procedure. If your application is authorized, you will receive notification that you can access the site. All fields marked with a red asterisk are required. (Note:-- - Registration may take several seconds. Once you click the Register button please wait until the system responds.)

Enter a user name. It must be at least five characters long and is must be an alphanumeric value.
Enter your password.
Re-enter the password to confirm.
Enter a display name.
Enter a valid email address.
Enter the security code.
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.