เปลี่ยนการแสดงผล

คำขออนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในกิจการตนเอง (แบบ รถ 1) | 264 

ผู้ประสงค์นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน สามารถยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ ตามแบบ รถ 1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 1 กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02 547 5124 หรือ สายด่วน 1385

เอกสารแนบ


Enter Title