เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

Happy Customer Hours ครั้งที่ 3/2566

รายละเอียด

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2566 
           โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00  -  15.30 น. ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Download กำหนดการ)  (ปิดรับสมัคร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ : 
กรมฯ จะแจ้งการตอบรับทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้