เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10-17 มกราคม 2565