เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สัมมนา "หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้"

กรมการค้าต่างประเทศจัดงานสัมมนา "หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้" วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 สถานที่ : ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ