เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

“APi จับมือเมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก”

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) จับมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ลงนาม MOU หวังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมมือกันในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมประเภทอาหารให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมทั้งร่วมกันจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม นักวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปขยายผลในเชิงพาณิชย์