เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

งานสัมมนา “มหากาพย์สงครามการค้า...เมื่อพญาอินทรีไล่ขยี้พญามังกร”

          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่างานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาจำนวนมาก โดยกระทรวงฯ ได้รับเกียรติจากท่านพิศาล มาณวพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในหลากหลายสาขา (เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม) ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา