เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒