เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

          กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดย วิทยากรจิตอาสา 904 ”หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ ห้องประชุม 802 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ