เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

          นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการค้าต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562