เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการจ้างพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า

         นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการจ้างพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ภายใต้การปรับขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว (DFT SMART-1) ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี