เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

งานสัมมนา "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)"

         นางมนัสนิตย์  จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดการสัมมนา เรื่อง "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา