เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคลพระบรมวงศ์ ที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศเฉลิมพระนามาภิไธย และพระนาม

          ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบรมวงศ์ ที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศเฉลิมพระนามาภิไธย และพระนาม วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์