เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

          นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ